Käytössäsi on vanha selain. Jotta sivustomme käyttö sujuu ongelmitta, suosittelemme vaihtoa uudempiin verkkoselaimiin, kuten Chrome, Safari, Firefox tai Edge.

Tietosuojaseloste

Tietosuojalain (1050/2018) sekä EU GDPR -asetuksen mukainen Tietosuojaseloste.

Hailey.fi (Ecommerce Holding Oy, jäljempänä "Hailey", "HAILEY Kosmetiikka") tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n mukaisesti sekä nykyisen tietosuojalain (1050/2018) vastaavalla tavalla oheisesti. Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti.

1 Rekisterinpitäjä

Hailey.fi | Ecommerce Holding Oy
hei@hailey.fi

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hailey käsittelee henkilötietoja asiakassuhteiden ylläpitoon. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

3 Käsittelyn oikeusperuste

Haileyn oikeus käsitellä Asiakkaan henkilötietoja perustuu pääsääntöisesti Haileyn sekä asiakkaan väliseen sopimukseen, kuten tuotteen tilaukseen tai asiakassuhteen (kuten asiakaspalvelukyselyt) ylläpitoon.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella.

4 Käsiteltävät henkilötiedot

  • Asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).

  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tilaushistoria.

  • Lisäksi IP-osoitetieto ja evästeiden kautta kerättävät tiedot.

  • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

5 Mistä tiedot on saatu

Hailey kerää henkilötiedot Asiakkaalta itseltään: Asiakkaalta saadut tiedot keskusteluista, puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Yhteystiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot ja IP-osoitetieto tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla sähköisissä palveluissa voidaan muodostaa kirjautuneista käyttäjistä selainyleisöjä joista ei kuitenkaan voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

Jotta Hailey pystyy tarjoamaan asiakkaille verkkopalveluita, sen on käsiteltävä asiakkaiden henkilötietoja. Mikäli Asiakas ei halua luovuttaa verkkolomakkeilla pakollisiksi merkittyjä henkilötietojaan Haileylle, ei Hailey kykene tarjoamaan palvelua asiakkaalle.

6 Henkilötietojen vastaanottajat

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista:

  • Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi sekä sähköpostiosoite.

  • Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen ja ostotapahtumien hallintaan CRM-työkalua, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, osoitetiedot, kontaktointitiedot sekä tilaushistorian.

Silloin, kun henkilötietoa käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme siitä, että alihankkija on sitoutunut EU-komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin tai komissio on katsonut maassa olevan riittävä tietosuojataso. 

Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 

7 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Asiakastiliin sisältyvät henkilötiedot säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin asiakastili on voimassa. Markkinointitarkoituksiin käsiteltävää tietoa säilytämme toistaiseksi.

8 Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Henkilötiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Hailey pyrkii käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin, kuten palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla, suojaamaan käsiteltävät henkilötiedot asiattomalta pääsyltä tietoihin ja muulta laittomalta käsittelyltä.

9 Asiakkaan oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin
Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Mikäli kanta-asiakkaalla on pääsy omiin tietoihinsa, on hänen ensisijaisesti huolehdittava tietojensa asiantasaisuudesta korjaamalla itse tietojaan kirjautumalla tietoihinsa verkkopalvelussa.

Oikeus tietojen poistamiseen
Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos: 

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
  • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jos käsittely on perustunut suostumukseen;
  • rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
  • rekisteröityä koskevat tiedot on kerätty rekisteröidyn ollessa alaikäinen.

10 Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli Hailey muuttaa tätä tietosuojaselostetta, muutokset tulevat näkyville selosteeseen päivättyinä. Hailey suosittelee, että Asiakkaat käyvät säännöllisesti sivuilla ja huomioi mahdolliset muutokset selosteessa.

Tietosuojaseloste on päivitetty 17.8.2021

Ostoskori

Ei muita tuotteita saatavilla

Ostoskorisi on tyhjä.